ความเห็น 2963706

๔๖๖. การได้ดูแลพ่อ - แม่

เขียนเมื่อ 

...พ่อแม่มีลูก... แต่ไม่ใช่ว่าลูกทุกคนจะได้มีโอกาสดูแลพ่อแม่...ลูกคนไหนได้ดูแลพ่อแม่...นับเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่สูงสุดในชีวิตนะคะ...ด้วยความชื่นชม และเป็นกำลังใจค่ะ