ความเห็น 2963616

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ยินดีด้วยค่ะ ลูกไม้ย่อมหล่นไม่ไกลต้น ขอให้เจริญรอยตามคุณพ่อผู้เปี่ยมล้นด้วยอุดมการณ์นะคะ