ความเห็น 2961694

ประชุมเครือข่าย เตรียมจัดค่าย"เยาวชนสร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ปากพะยูน"

เขียนเมื่อ 

เรียนพี่ใหญ่  ค่ายเยาวชนครั้งนี้ไม่เน้นวิชาการ แต่เน้นการ รู้จักชุมชน

และทรัพยากร