ความเห็น 2958621

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เรียน ท่านอาจารย์ไอดิน-กลิ่นไม้ … ระบบยังคงไม่มีความมั่นใจ จึงทำให้เกิดความรู้สึกถึงความสูญเปล่าของงบประมาณได้ครับ ;)….