ความเห็น 2958605

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ฟังข่าวอยู่เหมือนกันค่ะ จริงๆ แล้วก็น่าจะมีการทดสอบนะคะ เพื่อดูคุณภาพของผลผลิตระดับอุดมศึกษา แต่ที่สำคัญ จะต้องกำหนดจุดประสงค์ในการวัดประเมินให้เหมาะสมชัดเจนว่าจะวัดอะไร รวมทั้งการสร้างแบบทดสอบให้สอดคล้องกับจุดประสงค์ ถ้ามี U-NET ก็น่าจะให้ผู้กำลังจะสำเร็จการศึกษาจากทุกมหาวิทยาลัย สอบเหมือนๆ กัน แต่จากข่าว สทศ. บอกว่า ให้สอบตามความสมัครใจ