ความเห็น 2958604

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

การสอบเป็นการวัดทักษะความรู้ แล้วทักษะชีวิตวัดกันที่ข้อสอบเท่านั้นหรือ ผมไม่เห็นด้วยเลย ก่อนจบการศึกษาก็ทดสอบมากมายแต่ละวิชาเอก..ไม่ว่าปฎิบัติหรือความรู้ แต่สิ่งที่อยากจะให้เกิดขึ้นคือคุณธรรม จริยธรรม สุจริตธรรม สัตยธรรม เมตตาธรรม หิริโอตัปปะ..มากกว่าในสังคมนี้