ความเห็น 2958176

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

นมัสการพระคุณเจ้า ไม่พบกัลยาณมิตร..ท่านออกธุดงส์หรือครับ..