ความเห็น 2955295

การสอนวรรณคดีด้วยการสอนแบบแลกเปลี่ยนบทบาท (reciprocal teaching)

aut
IP: xxx.98.85.228
เขียนเมื่อ 

เป็นประโยชน์กับการจัดการเรียนการสอนในยุคนี้มากที่เดียว เพราะ นศ เห็นชื่อวิชากับอาจารย์ผู้สอนก็ไม่สนใจเปิดรับความรู้บอกแต่ว่ายาก