ความเห็น 2952315

ม.ล.ปนัดดา ดิศกุล

เขียนเมื่อ 

...ประชาชนในหลายประเทศทั่วโลกมีความคิดเห็นที่ขัดแย้งกัน...โลกเปลี่ยนแปลง...ธรรมชาติเปลี่ยนแปลง...ผู้คนก็ต้องก้าวให้ทันเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นทั้งในประเทศ และในประเทศอื่นๆทั่วโลก... มองความเปลี่ยนแปลงอย่างรู้เท่าทัน...ไม่ใช้ความรุนแรง...ทุกคนทำหน้าที่ของตนเองให้ดีที่สุด...เป็นกำลังใจให้กัน...มีเมตตาต่อกันนะคะ