ความเห็น 2950252

ฉบับที่ ๒๔ "ร่วมกันตั้งกติกา บ้านเราไม่สูบบุหรี่"

เขียนเมื่อ 

มีกฎหมายบังคับใช้...ติดเครื่องดักควันบุหรี่ในบ้านแน่นอนที่สุด...แต่ปัญหาอยู่ที่...ใครจะเป็นผู้จัดจำหน่าย...ใครจะเป็นผู้ติดตั้ง...เมื่อสัญญาณดังใครจะมีสิทธิ์ปรับได้...