ความเห็น 2949429

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

คารวะท่าน ผอ.ด้วยคว่มศรัทธา ต้นแบบของผู้นำ พัฒนาเพื่อสังคมเพื่อเด็กเพื่อชุมชนโดยแท้..