ความเห็น 2949142

ฉบับที่ ๒๒ ลุยไม่รู้โรย

เขียนเมื่อ 

ลุยไม่รู้โรยดีมาก ยังอยากให้กำนันเทพลุยไม่รู้โรยเหมือนกัน รัฐบาลไม่ฟังคำตัดสินศาลจะเป็นรัฐบาลที่ดีได้อย่างไร