ความเห็น 2948504

การรายงาน ทส.2 ด้วยระบบอิเลคทรอนิกส์ (มาตรา 80 แห่ง พรบ.ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535) ก่อนประกาศใช้

เขียนเมื่อ 

ถ้าการรายงานแบบอิเลกทรอนิคประกาศใช้แล้วเนี้ย ถ้าแหล่งกำเนิดยังนำส่ง ทส2 ให้ท้องถิ่นเหมือนเดิม ท้องถิ่นจะกรอกเฉพาะจำนวนแหล่ง/ชื่อแหล่ง หรือจะต้องกรอกรายละเอียดทั้งหมดด้วยคะ แล้ว ทส.2 ชุดนี้ก็ยังต้องนำส่งให้ ทสจ. เหมือนเดิมหรือเปล่า