ความเห็น 2948115

ใส่บาตร ไม่ถามพระ (2-154)

เขียนเมื่อ 

ธรรมสวัสดีค่ะท่าน วิชญธรรม

สาธุๆๆ กับข้อธรรมของหลวงปู่ค่ะ

เห็นด้วยที่สุดค่ะ