ความเห็น 2947689

บันทึกสั้น18/3/2557"เมื่อหัวใจยังคงร้องไห้"

เขียนเมื่อ 

...เป็นกำลังใจนะคะ...