ความเห็น 29456

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

-ขจิต ฝอยทอง
IP: xxx.158.4.155
เขียนเมื่อ 
  • ยังไม่มีลูกครับ ขอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้วยคน
  • จากการสังเกต ถ้าพ่อ แม่เป็นแบบอย่างที่ดี ครอบครัวอบอุ่น
  • ลูกๆจะน่ารัก เป็นคนดีเหมือนพ่อแม่