ความเห็น 2945398

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ อาจารย์ Dr. Ple ที่แวะมาเติมเต็มและย้ำเน้นคุณค่าของ "้บ้าน" ครับ