ความเห็น 2944542

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

เกิดมาพึ่งได้เจอกับภาพที่ส่งผ่านมาขอบคุณยิ่ง สวยงามเหมือนกับแดนสวรรค์วิมานเมฆ