ความเห็น 2944149

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

มีบ้านริมทุ่งมาฝากเจ้าค่ะ