ความเห็น 2944014

อนุทิน

เขียนเมื่อ 

ปัญญาเฉียบแหลมยิ่ง ผมเห็นด้วยอย่างยิ่ง