ความเห็น 2943841

โลกและชีวิต (127) : บ้านและท้องทุ่ง

เขียนเมื่อ 

... บ้าน ... คือ สิ่งที่มีความหมาย ของสมาชิก ทุกๆ ฃีวิต นะคะ