ความเห็น 2943548

สะท้อน.....ผลการสอนก่อนปิดภาคเรียน

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับครู

-หนึ่งปีที่ผ่านมา..กับครูหยิน..

-ถือเป็นผลผลิตที่ดีและมีคุณภาพคืนสู่สังคมได้อย่างดีทีเดียวครับ

-ขอชื่นชม เด็กน้อย ด.ญ.วิมลนัฐ ขาวแก้ว ชั้นม.2/1 ชื่นชม ๆ ๆครับ