ความเห็น 2942912

นานๆ มาที

เขียนเมื่อ 

ซ้ายทีขวาทีที่ว่าหลง

เส้นทางคงไกลห่างหาย

เดินไปหลงไปนั้นวุ่นวาย

แต่สุดท้ายก็คงตรงเส้นทาง