ความเห็น 2941723

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

พี่ใหญ่ครับ

เห็นความผูกพันระหว่างลูกศิษย์กับคุณครูสมัยก่อนเลยครับ

ปัจจุบันหายากมากแล้ว

ขอบคุณพี่ใหญ่ที่เขียนเรื่องดีๆให้อ่านครับ