ความเห็น 2940945

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

ขอคุณพระฯจงดลบันดาลให้ท่านหายไวๆนะครับ