ความเห็น 2940905

เยี่ยมไข้คุณครูประยงค์ศรี อุณหธูป วัย ๙๔ ปี

เขียนเมื่อ 

เยี่ยมมากเป็นภาพที่น่ารักมาก คุณครูประยงค์ศรี อายุยืนมากจริง

คงจะดูแลสุขภาพดี มีอารมย์ดี นะค่ะ ขอแสดงความยินดีด้วย