ความเห็น 2940308

กุหลาบแห่ง " ศรัทธามหากุศล"

เขียนเมื่อ 

น่ารักมากค่ะ เด็กได้ความรู้และประสพการณ์หลายอย่าง ทั้งเรื่องวิธีการประดิษฐ์ดอกไม้ การงานเพื่ออาชีพเสริมรายได้ คณิตศาสตร์ ความซื่อสัตย์ ความอดทน และความเสียสละเพื่อส่วนรวม ชอบมากค่ะคุณครูมะเดื่อ เยี่ยมจริง ๆ