ความเห็น 2939729

ภาษาไทย เนื้อหาสาระที่ควรรู้ จากสถาบันภาษาไทย สพฐ.

เมธาพร คำหน้อย
IP: xxx.172.201.46
เขียนเมื่อ 

ดิฉันขอขอบพระคุณคณะผู้จัดทำเอกสารชุดนี้ค่ะ ดิฉันได้รับความรู้มากมายจากการอ่านเนื้อหาสาระภาษาไทยดีๆ ค่ะ ด้วยความเคารพอย่างสูง