ความเห็น 2939480

มาฆบูชา วันแห่งความรักที่แท้จริง

เขียนเมื่อ 

สาธุ ธรรมะดีๆในวันนี้..

ไม่ทำชั่ว ทำแต่ความดี ทำจิตใจให้ผ่องใส

พระองค์จะสอนให้เรารักในความจริงและความดีงามสูงสุดแล้ว เรายังต้องไม่มองข้ามความรักต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันด้วย