ความเห็น 2936954

บ่นปนกลอน : ให้กุหลาบ อย่าลืม บัว

เขียนเมื่อ 

บัวคงอยู่ชิดใกล้ คนไทย

ดอกกุหลาบนั้นไซร้ อยู่ด้วย

คงเป็นคู่กันไป ตลอด

มีรัฐบาลค้านฉ้วย เพื่อให้สมดุล