ความเห็น


เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของดิฉันชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม

มี URL คือ

http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53171764

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นางสาวณัฐฑิกา หย่อมจุม

วันและเวลาที่แจ้ง 2ภ/01/57 เวลา 0.42 นาที

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี