ความเห็น


เรียน อาจารย์ Ongkuleemarn

บล็อกที่ ๒ ของกระผมชื่อ

บันทึกการทดลองสอน ๒ (๕ วัน) ของนายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

มี URL คือ http://www.gotoknow.org/blog/teach5days-e53181026

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ลงชื่อ นายอภิเชษฐ์ ยิ่งยง

วันและเวลาที่แจ้ง 23/01/57 เวลา09.58 นาที

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี