ความเห็น 2932368

๔๕๘. อย่า "ดูถูก" ความคิดของผู้อื่น

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณค่ะ คุณยายธี