ความเห็น


เมื่อผมได้อ่านบทความจบ จึงได้รู้เกี่ยวกับ ระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ ซึ่งประกอบด้วย V A K

V=Visual รับรู้ด้วยภาพ

A= Audio รับรู้ด้วยเสียง

K=Kinesthetic รับรู้ด้วยความรู้สึก

โดยส่วนตัวจากที่ผมได้ปฏิบัติงาน ซึ่งงานที่ผมปฏิบัตินั้นจะมีรูปแบบลักษณะ เป็นจำพวกงานระบบ (Systems)

ซึ่งต้องอาศัยความเข้าใจของตัวระบบมากที่สุด เพื่อที่จะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ซึ่งในการเรียนรู้

ผมจะเป็นคนที่มีลักษณะรับรู้ด้วยภาพ ( Visual ) เพราะสามารถทำให้เข้าใจเนื้องานได้เข้าใจมากกว่า

ซึ่งก่อนที่ผมจะปฏิบัติงานนั้น จะมีพี่ที่เป็นคนฝึกงานให้ 2 คน ซึ่งคนแรกนั้นจะมีวิธีการสอนงานเป็นแบบการเล่าราย

ละเอียดของงาน (สอนแบบ Audio) ว่าจะต้องปฏิบัติงานยังไงขั้นตอนการทำต้องทำอะไรบ้าง ซึ่งผมเองนั้นกะเข้าใจบ้าง

ไม่เข้าใจบ้าง มีอาการมึนงงและมีการลืมอยู่บ่อยครั้งด้วย เนื่องจากผมคิดว่าบางทีการได้ยินหรือเล่ารายละเอียดเพียง

อย่างเดียวนั้น ไม่มีจุดสนใจที่จะกระตุ้นความจำให้ตัวเองออกมาได้ ซึ่งพี่ที่สอนงานคนแรก ทำให้ผม งง เอาเรื่องอยู่

บ่อยครั้ง ส่วนคนที่ 2 นั้นจะมีการอธิบายโดยการใช้ภาพ ในการสอน ประกอบด้วย ซึ่งเมื่อสอนไปแล้ว ก็จะมีการทำเป็น

Mapping เพื่อจำแนกขั้นตอนในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ซึ่งการสอนของพี่คนที่ 2 นั้น ทำให้ผมได้รู้ว่า ผมมีความเข้าใจ

ในการ เรียนรู้แบบ Visual คือต้องมีภาพประกอบ และ ตัว Mapping เพื่อให้เห็นโครงร่าง จึงจะสามารถเรียนรู้ได้เป็น

อย่างดี ซึ่งในปัจจุบันการเรียนรู้แบบนี้ก็ทำให้ผมนั้นยังไม่ลืมที่พี่เค้าสอนงานให้ตั้งแต่วันแรกเลย

ขอบคุณครับ

นายเสกสรร เผือกศรี ID 555740424-2 MBA KKU Bangkok

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี