ความเห็น


นางสาวศิริพร สีหายัก

VAK Learning System

จากการเรียนเรื่อง VAK Learning System

V = Visual การรับรู้ด้วยภาพ

A = Audio การรับรู้ด้วยเสียง

K = Kinesthetic การรับรู้ด้วยความรู้สึก

ทำให้รู้ว่าตนเองสามารถรับรู้ด้วยภาพดีที่สุด
เพราะหลายๆ ครั้งที่เรียนรู้ด้วยการฟังนั้น ต้องใช้จินตนาการเป็นอย่างมากในการฟังแล้วคิดประติดประต่อให้เป็นเรื่องราวเดียวกับที่ฟังอยู่ และทำให้เกิดความเข้าใจให้มากที่สุด ซึ่งการใช้จินตนาการนั้นก็เป็นสิ่งที่เป็นคนวามคิดส่วนบุคคลที่คิดแล้วจินตนาการเอาเองตามที่ตนได้ยินได้ฟัง ทำให้การจินตนานั้นไม่ได้บ่งบอกว่าถูกต้องเสมอไป และเมื่อเราสามารถเข้าใจในเรื่องนั้นๆ ได้เป็นอย่างดีแต่หลังจากนั้นก็มักจะลืมแต่แตกต่างจากการเรียนรู้โดยการดูรูปภาพประกอบนั้น ที่มีภาพประกอบที่ถูกต้องและชัดเจน ดิฉันยังคิดว่าเป็นการเพิ่มการจดจำได้เป็นอย่างดี เพราะทุกครั้งที่ต้องการรื้อฟื้นความจำเหล่านั้น มักจะนึกถึงภาพประกอบที่ได้ดูได้เห็นมา ทำให้สามารถนึกได้ว่าเรื่องราวต่างๆ เป็นอย่างไรบ้าง และจะอยู่ในความทรงจำได้เป็นเวลานาน

นางสาวศิริพร สีหายัก 555740349-0 YWD#10

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี