ความเห็น


จากการเรียนรู้ "ระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ VAK" ที่ตัวย่อมาจาก

1. V=Visual รับรู้ด้วยภาพ

2. A= Audio รับรู้ด้วยเสียง

3. K=Kinesthetic รับรู้ด้วยความรู้สึก

ทำให้ค้นพบตนเองว่า การเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับตนเองคือ การเรียนรู้ด้วย K =Kinesthetic เป็นการเรียนรู้โดยใช้การรับรู้ด้วยความรู้สึก มีการเรียนรู้ไปพร้อมกับการลงมือปฏิบัติ เพื่อให้เห็นว่าสามารถทำได้จริง เนื่องจากตนเองเป็นคนสมาธิสั้น จำอะไรไม่ค่อยได้ การรับรู้ด้วยเสียง จึงไม่เหมาะสมกับตนเอง ชอบที่จะเรียนรู้ไปพร้อมกันและเพื่อให้เข้าใจมากขึ้นก็ต้องลงมือปฏิบัติ ยกตัวอย่างงานที่ทำอยู่ ณ ปัจจุบัน เป็นงานด้านการขายก็จะต้องเรียนรู้การขาย เรียนรู้รายละเอียดสินค้าและลงมือปฏิบัติการขายทันทีเพื่อให้เกิดความชำนาญ

นางสาวณยานุช คำแหงวงศ์ MBAKKU EX12 วิทยาเขตกรุงเทพ รหัสนักศึกษา 555740437-3

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี