ความเห็น


นางสาวภัทราพร นิลละออ

จากการที่ได้เรียนในห้องเรียน ไได้นำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับพี่ชาย

ในหัวข้อ วิถีแห่ง ซุปเปอร์แมน

Connector + Maven + Salesman + Great Mind = Superman

ได้นำหัวข้อนี้ ไปถ่ายทอดให้กับ พี่ชาย

คุณบอย ได้ให้ความสนใจในเรื่องของconnector เพราะคุณบอยคิดว่าในชีวิตและในสังคมปัจจุบันนั้นมีความจำเป็นที่จะต้องมีคนที่เป็น connector เป็นจำนวนมาก และคุณบอยได้ยกตัวอย่างของตนเองที่ได้เป็น connector มาคือคุณบอยได้ก่อตั้งกอนทุนเพื่อซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปบริจาคให้แก่เด็กชาวเขาและโครงการนี้ก็สำเร็จลงไปได้ด้วยดีเมื่อได้รับความร่วมมือจากผู้ที่รู้จักเป็นอย่างดี และคุณบอยก็ได้มีความภาคภูมิใจในการทำโครงการในครั้งนี้เป็นอย่างมาก นี่คืออีก 1 ตัวอย่างในการเป็น superman ค่ะ

นางสาวภัทราพร นิลละออ MBA#YWD 10 ID 555740373-3

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี