ความเห็น


นางสาวปัทมา สืบสหการ ID:555740402-2

จากการเรียน และข้อมูลเพิ่มเติมจาก Blog Gogoknow ของท่านอาจารย์ ทำให้ได้เรียนรู้ "ระบบการเรียนรู้ของมนุษย์ VAK" ที่ตัวย่อมาจาก

1. V=Visual รับรู้ด้วยภาพ

2. A= Audio รับรู้ด้วยเสียง

3. K=Kinesthetic รับรู้ด้วยความรู้สึก

เมื่ออ่านบทความจบ ทำให้คิดย้อนกลับมาตัวเอง พบว่าที่ผ่านมาถ้าพูดถึงในเรื่องของการทำงาน จะเป็นคน 2 ประเภท คือ A= Audio รับรู้ด้วยเสียง และ V=Visual รับรู้ด้วยภาพ ซึ่งอย่างเช่นเวลาเข้าประชุม เวลาฟังท่านอื่นๆพูดก็จะสามารถเข้่าใจได้ และพอที่จะตีความได้ แต่ได้พบอีกว่า หากการเอาคำพูดของคนเหล่านั้น มาทำความเข้าใจที่ได้จากการรับฟัง รับรู้ด้วยเสียง รวมกับการวาดแผนภูมิออกมา ให้เป็นขั้นตอน เป็น mind map เป็น process จะทำให้เห็นภาพและแสดงถึงความเข้าใจจากการรับรู้ด้วยเสียงได้มากขึ้น อีกทั้งยังสามารถที่จะถ่ายทอดภาพดังกล่าวให้กับผู้ร่วมงานท่านอื่นฟังได้อีกด้วย

หรืออีกเรื่องหนึ่ง การเรียนรู้ภาษาอังกฤษจาก DVD ก็รู็สึกว่า A= Audio รับรู้ด้วยเสียง และ V=Visual รับรู้ด้วยภาพ ต้องใช้ควบคู่กับไป เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ถูกต้องและชัดเจน ดิฉันจะเป็นคนที่ชอบย้ำในความถูกต้องว่าสิ่งได้รับรู้ด้วยเสียงนั้น เราเข้าใจถูกต้องโดยการขยายความจากการเขียนภาพ หรือ mind map ออกมา

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี