ความเห็น


รชาดา โพธิ์ศรี 555740452-7 MBA KKU BKK

The outing workshop learn how to be a super man .

ผู้ก่อการ : เจ้รชาดาซอย3 ดำรงตำแหน่ง ผจก.บริษัท เอคิส ซอฟท์ จำกัด

กลุ่มเป้าหมาย : หนุ่มๆซอฟแวร์เอนจิเนียร์ของบริษัท

วันเวลา : วันอาทิตย์ที่ 15 ธ.ค.56 เวลา 15.00 น.

สถานที่ : สวนรถไฟ จตุจักร กรุงเทพ

กระบวนการ : ผู้ก่อการได้เริ่มปรับทัศนคติและทำลายกำแพงระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างก่อนด้วยการทำ Theory U โดยให้ทุกคนสลับกันเล่าประวัติและเรื่องราวประทับใจของตนเองคนละครึ่งชั่วโมง หลังจากนั้นจึงเริ่มนำเข้าเรื่อง how to be a superman ด้วยการให้ทุกคนเล่าถึงความฝันที่ตนอย่างทำ แล้วจึงแชร์เรื่อง how to be a superman ซึ่งจะเป็นการเล่าถึงคุณสมบัติที่จำเป็นทั้ง4ข้อของคนที่จะเป็นsuperman (The Connector, The Salesman, The Maven, The Great Heart)หรือคนที่จะทำให้งานหรือความฝันนั้นๆให้สำเร็จได้ จากนั้นให้แต่ละคนประเมินตนเองว่าตนมีคุณลักษณะข้อใดที่โดดเด่น และแสดงความคิดเห็นต่อว่าตนเองจะสามารถพัฒนาคุณสมบัติที่ยังขาดอยู่ได้อย่างไร มีวิธีการใดบ้าง นอกจากนี้ยังได้นำเสนอให้ทุกคนเห็นภาพการนำความรู้นี้ไปใช้ในการจัดการทีมงานในองค์กรโดยใช้ศักยภาพของแต่ละคนจากคุณสมบัติที่แตกต่างกันนี้เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงานร่วมกันอย่างสูงสุด

ผลการประเมินตนเอง

ศักดิ์ดา : พบว่าตนเป็น The Great Mind เพราะตนชอบเรื่องของ ปรัชญา พุทธศาสนาและจิตวิญญาณ ซึ่งมักใช้หลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการทำงานเสมอ และคิดว่าจะพัฒนาความเป็น Salesmanของตนด้วยการฝึกตนเองให้พูดในที่ชุมชนให้มากขึ้น และจะศึกษาวิธีการพูดโน้มน้าวใจผู้อื่นและฝึกปฎิบัติอย่างจริงจัง รวมถึงการพัฒนาการเป็น Connector ด้วยการไม่ละเลยการสร้างสัมพันธ์ภาพกับผู้คนที่พบเจอทั้งในชีวิตส่วนตัวและการทำงานให้มากขึ้น และ สุดท้าย การเป็น Maven ด้วยการตั้งใจศึกษาเรื่องที่ตนเชี่ยวชาญอยู่แล้วซึ่งก็คือด้านProgrammingให้ลึ้งซึ้งกว่าที่เป็นอยู่

ต้อม : พบว่าตนเป็น The Connector และ Salesman เพราะเป็นคนที่มีเพื่อนมากในหลากหลายสาขาอาชีพซึ่งสามารถให้คำแนะนำหรือช่วยเหลือได้ทันทีหากต้องการ นอกจากนี้ยังเป็นคนที่เพื่อนๆนึกถึงเป็นอันดับต้นๆยามมีปัญหาต้องการคำปรึกษา และ มีความสามารถในการพูดโน้มน้าวคนอื่นได้เป็นอย่างดี ส่วนการพัฒนาด้าน Great Mind นั้นตนมองว่าจะเริ่มด้วยการศึกษาธรรมะให้มากขึ้นด้วยการอ่านหนังสือ เข้าวัดปฎิบัติธรรม หรือ ขอคำแนะนำจากผู้รู้เพื่อนำแนวทางนั้นมาปรับใช้ให้เกิดความสมดุลย์อย่างยั่งยืนในการทำงาน และ พัฒนาการเป็น Mavenด้วยการเป็นเน้นหนักไปทางด้าน Web Application และ Animation จนสามารถถ่ายทอดความรู้และตอบข้อซักถามผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

สรุปรวม : ทั้งสองคนเห็นถึงการดึงศักยภาพที่โดดเด่นของแต่ละคนมาใช้ในการทำงานร่วมกัน พร้อมทั้งเปิดใจที่จะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเติมเต็มในส่วนที่ตนขาดเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นไปพร้อมๆกัน

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี