ความเห็น 29302

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

วรชัย
IP: xxx.113.16.241
เขียนเมื่อ 
ความจริงเด็กลักษณะนี้มีมากในระดับ ปวช. - ปวส. อยากแลกเปลี่ยนอยู่เหมือนกันเพื่อเป็นแนวทางช่วยพวกเขา