ความเห็น 2929832

บทกวีจำเป็น : ฟ้าสาง...ใจสว่าง

เขียนเมื่อ 

-สวัสดีครับ

-ตามมาอ่านบทกลอนเพราะ ๆครับ

-ภาพสวยมาก ๆ ครับ

-ชอบ ๆภาพนี้ครับ..