ความเห็น 2929291

บทกวีจำเป็น : ฟ้าสาง...ใจสว่าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณหนูรี คุณปริม ทัดบุปผา ผอ.ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

และ คุณศุภลักษณ์ ศุภผลา ที่เข้ามาอ่านและให้กำลังใจค่ะ