ความเห็น 2929289

บทกวีจำเป็น : ฟ้าสาง...ใจสว่าง

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณ คุณครูมะเดื่อ ค่ะที่ให้กำลังใจและชอบภาพค่ะ

ภาพแรก พระอาทิตย์กำลังตกดินบันทึกภาพที่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ฝั่งลาวค่ะ

สามภาพหลัง พระอาทิตย์กำลังขึ้นที่ยอดภูเรือ จ.เลยค่ะ