ความเห็น 2929012

สาธุการ โน้ตทางใน

ศิวะนาฎคีตาสิบกร
IP: xxx.55.209.1
เขียนเมื่อ 

ครับผมเข้าใจหัวอกคนดนตรีคัฟ. ที่มีความเชื่อเรื่องเพลงหน้าพาทย์เป็นเพลงครูชั้นสูงที่ไม่ควรแก่การดูหมิ่นโดยการเอามาเผยแพร่เป็นการไม่เหมาะ ส่วนคนไม่เชื่อแล้วเอามาเผยแพร่นั้นก็ไม่ได้มีเจนนาลบลู่แต่ประการใดเพียงรู้เท่าไม่ถึงการแต่ถ้ารู้แล้วให้ลบซ่ะเพื่อเป็นความสบายใจทั้งสองฝ่ายแต่ถ้าใครอย่างต่อเพลงหน้าพาทย์แนะนำไปเรียนกับครูดีกว่่อย่างมาทำให้เพลงไม่สักสิทธิ์ไปบรรเลงที่ไหนถ้าเค้ารู้ว่าเป็นที่เล่นเองเป็นศิศย์ไม่มีครูผมว่่าเคาคงพูดต่อๆกันเเล้ววงคุณจะไม่สำเส็จไม่เจริญ. ขอโทษน่ะ ถ้าเพลงหน้าพาทย์ศูนย์หายไปแต่หายจากการไร้สืบต่อดีกว่่าคงอยู่แบบผิดๆ คืออย่่าดึงฟ้าต่่ำ ถึงแม้เอาโน๊ตมาเผยแพร่ไม่ให้ศูนย์หายผมว่าไม่ต้องหรอกถ้าเคาครูร้อนจริงๆเดียวเคาก็หาต่อเพลงตามครูเก่าๆเองเพราะเพลงเลือกคนเล่นพอหมดรุ่นเดียวก็มีคนสืบต่อตามเจตนารมย์ของครูเพลง ไม่ต้องหวังดี หรอกมันจะทำลายเพลงต้นฉบับถ้าเรียนแล้วขาดผู้อบรม มันก็จะไม่มีความเชื่อไม่เคารพศรัทธา พอมันไม่เคารพเพลง. มันก็จะแปรเพลงเปลี่ยนเพลงเเต่งเติมเสริมแต่งผมว่าวิธินี้เป็นการทำลายเพลงหน้าพาทย์ยิ่งกว่าสิ่งใดๆซ่ะอีกคัฟ

โปรดพิจารณาคัฟ. อย่าได้ใครดูหมิ่นเพียงขึ้นโน็ตในบล็อกก็ไม่สมควรแล้วอย่างที่เคาว่า อยากได้จริงเพราะลืม ให้ทางเมลดีกว่าคัฟ