ความเห็น 29290

“พ่อไม่ได้สอนให้ทำ....แต่สิ่งที่พ่อทำคือการสอน”

007
IP: xxx.155.1.246
เขียนเมื่อ 

ลุกขึ้นเถิดตี่นเถิดพี่น้องครูไทย มองโลกกว้างไกลใจไฝ่สัจธรรม ความจริงทั้งมวลเป็นเครื่องชี้นำ สร้างโลกงดงามสังตมวิลัย

บทเพลงคุรุชน