ความเห็น 2928198

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

ขอขอบคุณกัลยาณมิตรทุกท่านที่กรุณาแวะมาอ่านและให้กำลังใจบันทึกนี้นะคะ

ฝันดีค่ะ