ความเห็น


เรียนอาจารย์

Old soldier ขอบคุณที่มา แลกเปลี่ยน เติมเต็มในประเด็นชุม คนสร้างสังคมจากฐานราก
แนวคิดเรื่อง สภาองค์กรชุมชน ต้องการให้เป็นแหล่งพูดคุยกันของชุมชน ทุกประเด็นทุกปัญหา ทุกองค์กรควรใช้เวที สภาองค์กรชุมชนเป็นที่หารือ เป็นสภาคู่ขนานกับ สภาเทศบาลและ อบต.
แต่มีน้อยมากที่เป็นไปตามเจตนารมณ์ของคนต้นคิดเรื่องสภาฯ
สภาองค์กรชุมชนกองทุนสวัสดิการชุมชน และ
กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล ทั้งสามองค์กรนี้ หากร่วมคุยกัน ทำแผนพัฒนา นำชุมชนสู่ ตำบลจัดการตนเองไปสู่ตำบลสุขภาวะ
พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี