ความเห็น 2927613

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

ทุกวิกฤตมีโอกาส...มีความสุขปีม้าคึกคักนะคะ