ความเห็น 2926966

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

ขอบคุณดอกทานตะวันสดใสจากคุณตะวันดินนะคะ ปีนี้คงสดใสเหมือนดอกค่ะ ;)