ความเห็น 2926674

เพราะ...ฮาเวิร์ด...ไม่ใส่ใจ

เขียนเมื่อ 

...สิ่งที่ยิ่งใหญ่ไม่ธรรมดามักเกิดขึ้นเสมอแต่ไม่มากนัก... จากความไม่ธรรมดาของพฤติกรรมผู้คน แนวความคิด สติปัญญานะคะ...คนปกติธรรมดาไม่มีเรื่องราวในชีวิตให้ใครกล่าวถึงหรือเป็นอุทาหรณ์สอนใจใครๆ...มีแต่ความดี ความชั่วที่มีอยู่ในตัวไว้สอนใจตนเอง และอาจพอเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับลูกหลาน คนใกล้ตัวได้บ้างนะคะ